8 lutego 2019
W tegorocznej edycji rankingu, Diamenty FORBESA uzyskała większa liczba firm z Radomia niż w roku ubiegłym.
11 marca 2019
Trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 400 tys. do 1 mln zł na wprowadzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług.
12 marca 2019
Serwis przeznaczony jest dla osób zamierzających rozpocząć oraz już prowadzących działalność gospodarczą.
13 lutego 2019
Na Portalu Funduszy Europejskich możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.
Oferty inwestycyjnePomoc dla inwestoraKształcenie zawodowePoPracy
20 marca 2019
W kilkunastu radomskich szkołach średnich odbywają się spotkania z młodzieżą, która niedługo stanie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Działania promocyjne są odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na wykształcone kadry.
więcej
28 lutego 2019
Od pierwszego marca nowym wiceprezydentem zajmującym się sprawami współpracy miasta, biznesu i nauki będzie Katarzyna Kalinowska.
więcej
8 lutego 2019
Magazyn Forbes, we współpracy z firmą Bisnode Polska, opracowuje co roku zestawienie wyróżniających się polskich przedsiębiorstw. W obecnej edycji, Diamenty Forbesa przyznano większej liczbie firm z Radomia niż w roku ubiegłym.
więcej
20 marca 2019
W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów. W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dotacje w ramach  ...
więcej
20 marca 2019
Od 25 stycznia 2019 r. firmy należące do sektora MŚP mogą zyskać dofinansowanie na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych, dzięki konkursowi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach poddziałania Poddziałanie 3.3.3 - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych). Pula ...
więcej
19 marca 2019
Od 25 marca 2019 r. firmy należące do sektora MŚP mogą zyskać dofinansowanie na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo - rozwojowych. W ramach Pakietu dla średnich miast, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz ...
więcej