16 kwietnia 2019
7 czerwca br. w Hotelu Karo w Mleczkowie odbędzie się się XXIII Gala Biznesu - „Granitowy Tulipan 2019”, na której nagrodzone zostaną najlepsze radomskie firmy, wyroby i inwestycje.
12 kwietnia 2019
Trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Można ubiegać się o dotacje na wprowadzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług.
11 kwietnia 2019
Serwis przeznaczony jest dla osób zamierzających rozpocząć oraz już prowadzących działalność gospodarczą.
10 kwietnia 2019
Na Portalu Funduszy Europejskich możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.
Oferty inwestycyjnePomoc dla inwestoraKształcenie zawodowePoPracy
17 maja 2019
Konkurs PARP w ramach Działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw", typ projektu 4: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji
więcej
8 maja 2019
Trwa kampania informacyjna dla studentów zainteresowanych radomskim programem stypendiów stażowych. Nabór wniosków o przyznanie stypendium został ogłoszony 25 marca br.
więcej
26 kwietnia 2019
25 kwietnia 2019 r. w Hotelu Aviator odbyła się regionalna konferencja organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom możliwości skorzystania na poziomie regionalnym z programów rozwojowych wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
więcej
24 maja 2019
PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza nabór prac do konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”   WARUNKI KONKURSU 1. Do konkursu mogą być ...
więcej
7 maja 2019
Polski Komitet Normalizacyjny serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję, w trakcie której przedstawione zostaną m.in. systemowe narzędzia wsparcia przedsiębiorców, aspekty związane z rolą norm w rozwoju nowych technologii ...
więcej
2 maja 2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium, którego celem jest przybliżenie przedsiębiorcom najważniejszych zagadnień związanych z wprowadzaniem na wspólny rynek UE produktów elektrycznych i elektronicznych podlegających dyrektywom ...
więcej