30 sierpnia 2019
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje bezpłatne usługi informacyjne dla MŚP. Eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące prawa europejskiego, współpracy biznesowej i wsparcia finansowego.
22 sierpnia 2019
Trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Można ubiegać się o dotacje na wprowadzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług.
22 sierpnia 2019
Na Portalu Funduszy Europejskich możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.
22 sierpnia 2019
Serwis przeznaczony jest dla osób zamierzających rozpocząć oraz już prowadzących działalność gospodarczą.
Oferty inwestycyjnePomoc dla inwestoraKształcenie zawodowePoPracy
5 września 2019
Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej powołanej przy Prezydencie Miasta Radomia
więcej
29 sierpnia 2019
ZSE, jako pierwsza szkoła w Radomiu i jedna nielicznych w Polsce, uruchomi kształcenie dualne na poziomie technikum. Dotychczas taka forma kształcenia była realizowana jedynie w szkołach branżowych.
więcej
30 sierpnia 2019
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje bezpłatne usługi informacyjne z zakresu prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw, innowacji i transferu technologii. Konsultanci są gotowi: ...
więcej
28 sierpnia 2019
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w ...
więcej
27 sierpnia 2019
W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią zasady ubiegania się o pożyczkę w ramach trwającego obecnie naboru „Pożyczka na rozwój”. Eksperci omówią kryteria, przedstawią sposób wypełniania wniosku i odpowiedzą na ...
więcej