Materiały do pobrania

8 stycznia 2016
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.: Platforma Transferu Technologii

Platforma Transferu Technologii (PTT) jest jednym z kluczowych projektów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jej celem jest łączenie partnerów zainteresowanych wymianą innowacyjnych rozwiązań.

- Platforma to zestaw usług umożliwiających użytkownikom wyszukiwanie podmiotów, które chcą sprzedać lub kupić określoną technologię, to animowanie i kojarzenie stron transakcji transferu technologii.

- Platforma to wsparcie doradcze i finansowe transakcji transferu innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą liczyć na dofinansowanie ze środków UE do 70% kosztów zakupu patentów, wzorów użytkowych, know-how.


- Platforma to także serwis internetowy, w którym zarejestrowani użytkownicy (np.: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa) mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, o potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.

Pliki do pobrania: