Wydziały UM w Radomiu uczestniczące w procesie inwestycyjnym

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Jana Kilińskiego 30 – sekretariat pok. 209
26-610 Radom
tel.: 48 36-20-980
e-mail: wzn@umradom.pl

Wydział Geodezji
ul. Jana Kilińskiego 30 – sekretariat pok. 337
26-610 Radom
tel.: 48 36-20-714
e-mail: geodezja@umradom.pl

Wydział Architektury
ul. Jana Kilińskiego 30 – sekretariat pok. 224
26-610 Radom
tel.: 48 36-20-230
e-mail: architektura@umradom.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Jana Kilińskiego 30 – sekretariat pok. 310
26-610 Radom
tel.: 48 36-20-671
e-mail: srodowisko@umradom.pl

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
ul. Jana Kilińskiego 30 – sekretariat pok. 117
26-610 Radom
tel.: 48 36-20-625
e-mail: edg@umradom.pl