Instytucje współpracujące

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
Biuro: ul. Rwańska 7 – I p.
(wejście również od ul. Szewskiej 10 – przejście przez bramę i patio)
26-600 Radom
tel.: (+48) 48 384-56-60
fax: (+48) 48 384-56-61
e-mail: izba@radomskibiznes.pl
www.radomskibiznes.pl

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu
ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1
26-609 Radom
tel./fax: (+48) 48 362-16-53
e-mail: biuro@oibs.pl
www.oibs.pl

Business Centre Club
Loża Radomska

CARZONI Izabela Seweryn
ul. Wincentego Witosa 10A
26-617 Radom
tel.: (+48) 48 331-73-80, kom.(+48) 608-456-159
fax: (+48) 48 331-73-81
e-mail: izabela.seweryn@bcc.org.pl
www.bcc.org.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 15/17
26-610 Radom
tel./fax: (+48) 48 362-11-01
e-mail: crr1@poczta.onet.pl
www.cech.radom.pl

Instytut Technologi Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10
26-605 Radom
tel.: (+48) 48 364-42-41
fax: (+48) 48 364-47-60
e-mail: instytut@itee.radom.pl
www.itee.radom.pl/

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii
ul. Kozienicka 97 kl. I piętro II
26-613 Radom
tel.: (+48) 48 385-50-27

e-mail: biuro@rcit.pl
www.rcit.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel.: (+48) 22 334-98-00

fax: (+48) 22 334-98-89
e-mail: invest@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

Agencja Rozwoju Mazowsza SA
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
tel.: (+48) 22 566-47-60
fax: (+48) 22 843-83-31
e-mail: biuro@armsa.pl
www.armsa.pl