Potencjał, technologia, sukces

KOMBUD SA - Zakłady Automatyki
ul. Wrocławska 7, 26-603 Radom
tel.: (+48)48 365-19-38
fax: (+48)48 365-19-38
e-mail: sekretariat@kombud.com.pl
www: http://www.kombud.com.pl

Zakłady Automatyki KOMBUD SA z Radomia to przedsiębiorstwo z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w segmencie sterowania ruchem kolejowym. Firma od 1991r. projektuje, produkuje, instaluje i serwisuje wszystko, co związane jest z kierowaniem ruchem kolejowym - od skomplikowanych systemów kontroli po semafory. Dzięki działaniom badawczo-rozwojowym, wprowadzaniem nowych technologii oraz przy udziale funduszy unijnych, przedsiębiorstwo stało się liderem najszybciej rozwijających się firm w naszym mieście. W latach 2008 - 2011 firma powiększyła się o Zakład Automatyki i Telekomunikacji w Gdyni, Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji w Lublinie  oraz Radomską Wytwórnię Telekomunikacyjną. Obecnie KOMBUD SA zatrudnia na stałe ponad 200 pracowników, w tym ponad 100 inżynierów automatyków i elektroników.

Firma wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za osiągnięcia gospodarcze i wdrażanie nowych technologii:

  • statuetka Ernesta Malinowskiego przyznana trzykrotnie za najlepszy wyrób Międzynarodowych Targów Kolejnictwa TRAKO,
  • Radomski Laur Techniki przyznany przez oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Radomiu,
  • tytuł Ambasadora Innowacyjności przyznany przez Forum Innowacji Transportowych,
  • tytuł Dużej Perły Polskiej Gospodarki przyznany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z miesięcznikiem gospodarczym Polish Market,
  • tytuł Gazeli Biznesu przyznawany najdynamiczniej rozwijającym się małym i średnim firmom,
  • statuetka Lidera Biznesu przyznana przez Business Centre Club.

Firma KOMBUD SA została uhonorowana Diamentem Forbesa 2017 (109 miejsce na liście regionalnej i 445 na liście ogólnopolskiej wśród firm o przychodach od 50 do 250 mln zł). Tytuł ten przyznawany jest przedsiębiorstwom, które w ciągu ostatnich trzech lat najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość rynkową.

 
Galeria: