O nas

BOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom wspiera wszelkie inicjatywy i realne działania związane z rozwojem gospodarki lokalnej, a w szczególności z rozwojem przemysłu. Do dyspozycji przedsiębiorców utworzone zostało w Urzędzie Miejskim Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej. Jego głównym zadaniem jest  monitorowanie warunków prowadzenia biznesu w Radomiu i reagowanie na problemy zgłaszane przez funkcjonujące na terenie miasta firmy oraz potrzeby potencjalnych inwestorów.

Zachętą do inwestowania na terenie Radomia są przygotowywane przez magistrat i wprowadzane w życie programy wsparcia przedsiębiorców, których głównym filarem są m.in. zwolnienia z podatków od nieruchomości zależne od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Na terenie miasta działa ponadto radomska podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy z tytułu nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.