Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Udostępnienie oferty terenów do zagospodarowania nie jest jedynym działaniem władz miasta mającym na celu pozyskanie przedsiębiorców. Poza kompleksowym przygotowaniem działek pod inwestycje, Radom wspiera wszelkie działania związane z rozwojem gospodarki lokalnej, a w szczególności branży przemysłowej.

Instytucje samorządowe, Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej oraz Radomska Podstrefa TSSE z wyjątkową uwagą obserwują warunki prowadzenia biznesu oraz reagują na potrzeby zgłaszane przez firmy i potencjalnych inwestorów.

Dodatkowej aktywności przemysłowo – produkcyjnej sprzyja proces coraz szybszego budowania sieci firm świadczących usługi związane z obsługą biznesu, usługi outsourcingowe, czy usługi finansowe. Radom dysponuje szeroką ofertą powierzchni biurowych, konferencyjnych oraz możliwości organizacji szkoleń.

Radom kieruje również ofertę do szeroko rozumianej branży IT. Firmy informatyczne mogą korzystać z atutów miasta przedstawiając ofertę informatyzacji nowych inicjatyw gospodarczych, procesów wymiany informacji i obsługi telekomunikacyjnej.

Bliskość ośrodków naukowych, R&D i licznych placówek oświatowych oraz wieloletnia tradycja i etos pracy tworzą zaplecze pracownicze Radomia, gdzie ze szczególną aprobatą przyjmuje się przedsięwzięcia branż przemysłowych, przetwórczych, telekomunikacyjnych, przemysłu precyzyjnego oraz działań naukowo-badawczych.

Rynek przemysłowych terenów inwestycyjnych Radomia wciąż się rozwija i nadal jest niezwykle chłonny. Inicjatywy gospodarcze gmin i powiatów odpowiadają na zgłaszane zapotrzebowanie dotyczące przestrzeni inwestycyjnych. Na tym tle radomska oferta rysuje się wyjątkowo atrakcyjnie dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności w branżach historycznie związanych z miastem, jak również na nowych obszarach gospodarki.

Otoczenie planowanych inwestycji charakteryzuje się silnym potencjałem kadry pracowniczej i zdecydowanym ukierunkowaniem na branże przemysłu precyzyjnego. Dodatkowo bogate zaplecze naukowo-badawcze stanowi gwarancję dostępu do innowacyjnych rozwiązań i najaktualniejszej myśli technicznej.

Zakres działań Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej:

  • Podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami.
  • Informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście.
  • Przygotowywanie, gromadzenie i informowanie o ofertach inwestycyjnych miasta, w tym gminnych i prywatnych ofertach inwestycyjnych.
  • Wspieranie inwestorów w procesie inwestycyjnym oraz opieka poinwestycyjna.
  • Wspieranie podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy w Radomiu.
  • Inicjowanie oraz realizacja programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Radomiu, w tym realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  • Współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami, instytucjami otoczenia biznesu, administracją rządową i samorządową, środowiskami biznesowymi oraz innymi podmiotami, wspierającymi przedsiębiorczość w Radomiu.
  • Prowadzenie spraw związanych z promocją Radomia.
  • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

KONTAKT:

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 53
pok. 105, 106
26-602 Radom

tel.: (+48)48 36-20-866, (+48)48 36-20-538

INFOLINIA: 0-800-INVEST (0-800-468-378)
e-mail: rsg@umradom.pl