O kształceniu dualnym

 

 

 

Obecnie w programie kształcenia dualnego biorą udział trzy zespoły szkół:

- Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki,

- Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,

- Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego.

W program kształcenia dualnego zaangażowanych jest obecnie ponad 20 firm, głównie z branży metalowej. W części przedsiębiorstw prowadzona jest praktyczna nauka zawodu, a pozostałe z nich wspierają program poprzez np. finansowanie wyprawek dla praktykantów (odzież robocza, podręczniki, itp.).

W ramach kształcenia dualnego dostępne są dla uczniów następujące specjalności:

  • operator obrabiarek skrawających,
  • murarz-tynkarz.

Realizacją zajęć praktycznych i nadzorem nad programem nauczania zawodowego w firmach zajmuje się wybrana przez ucznia szkoła. Nauka praktyczna odbywa się w realnych warunkach pracy, w zakładzie współpracującym ze szkołą, pod okiem doświadczonego pracownika. W pierwszej klasie jest to jeden dzień zajęć, w drugiej i trzeciej - dwa dni w tygodniu.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów w różnych zawodach, do programu kształcenia dualnego planują dołączyć również inne branże, w oparciu o wszystkie szkoły zawodowe działające na terenie naszego miasta.

 

Szczegółowe informacje na temat kształcenia dualnego można uzyskać kontaktując się z osobami odpowiedzialnymi w szkołach, Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej:

 

Osoba do kontaktu:
Józef Różański
tel.: (48) 362-85-96
jozefrozanski@zst-radom.pl


Osoba do kontaktu:
Beata Kacprzak
tel.: (48) 363-57-00
beata.kacprzak@hubal.radom.pl


Osoba do kontaktu:
Lidia Staniszewska
tel. 508-15-70-08
lidia_staniszewska@wp.pl


Osoba do kontaktu:
Adam Strzałkowski
tel.: (48) 36-20-156
a.strzalkowski@umradom.pl


Osoba do kontaktu:
Anna Burska
tel.: (48) 384-56-60
izba@radomskibiznes.pl