Jak dołączyć

 

 

 

Przedsiębiorca zainteresowany dołączeniem do programu kształcenia dualnego powinien:

  1. Sprawdzić listę zawodów, w których młodzież kształci się w radomskich szkołach.
  2. Skontaktować się z osobą odpowiedzialną w danej szkole za kształcenie praktyczne.
  3. Po ustaleniu warunków współpracy podpisać z dyrekcją szkoły umowę ws. przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu.
  4. Po zakończeniu naboru na kolejny rok szkolny ustalić, wspólnie z dyrekcją szkoły, liczbę uczniów, którzy będą przyjęci na zajęcia praktyczne w zakładzie.