Korzyści

 

 

Włączając się w kształcenie dualne masz, jako pracodawca, wpływ na program praktycznego nauczania zawodu. Możesz więc przygotować ucznia tak, aby po ukończeniu szkoły mógł stać się pełnoprawnym pracownikiem Twojej firmy. Możesz również zaangażować się w kształcenie dualne pośrednio, np. poprzez finansowanie wyprawek dla praktykantów (odzież robocza, podręczniki, itp.).

 

O korzyściach z uczestniczenia w programie szkolnictwa dualnego mówią szefowie firm, uczniowie i rodzice: