Szkoły i zawody

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zawodów, w których młodzież kształci się w radomskich szkołach, proszę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kształcenie praktyczne w danej placówce.

 

           Zespół Szkół Budowlanych

 • technik budownictwa,
 • technik budowy dróg,
 • technik geodeta,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie (nowy),
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik ochrony środowiska,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

oraz w szkole branżowej I stopnia:

 • murarz-tynkarz (kształcenie dualne),
 • dekarz,
 • cieśla.

Osoba do kontaktu:
                             Lidia Staniszewska  
                             tel.: 508 157 008
                             e-mail: lidia_staniszewska@wp.pl


          Zespół Szkół Technicznych

 • technik elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik mechanik,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (nowy)*,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk

oraz w szkole branżowej I stopnia:

 • elektryk,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń (nowy)*,
 • operator obrabiarek skrawających (kształcenie dualne).

Osoba do kontaktu:
                             Józef Różański  
                             tel.: (48) 362 85 96 w. 43
                             e-mail: jozef.rozanski@zst.radom.pl


  Zespół Szkół Zawodowych

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik procesów drukowania (nowy)*,
 • technik mechanik
 • technik awionik,

oraz w szkole branżowej I stopnia: 

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • kierowca-mechanik,
 • operator obrabiarek skrawających (kształcenie dualne).

Osoba do kontaktu:
                             Beata Kacprzak 
                             tel.: (48) 363 57 00
                             e-mail: beata.kacprzak@hubal.radom.pl

  

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • technik weterynarii,
 • technik architektury krajobrazu

oraz w szkole branżowej I stopnia:

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Osoba do kontaktu:
                             Dariusz Kutkowski  
                             tel.: (48) 369 94 19
                             e-mail: agroradom@wp.pl


 
 
 

 

                        Zespół Szkół Ekonomicznych

 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,     
 • technik logistyk,
 • technik spedytor,        
 • technik eksploatacji portów i terminali,

oraz w szkole branżowej I stopnia:

 • magazynier-logistyk,
 • sprzedawca.

Osoba do kontaktu:
                             Dorota Fudala-Borowska  
                             tel.: (48) 369 93 26
                             e-mail: dorotafudala8@wp.pl


       Zespół Szkół Elektronicznych

 • technik elektronik,       
 • technik informatyk,      
 • technik mechatronik,    
 • technik urządzeń dźwigowych (nowy)*, 
 • technik automatyk,      
 • technik teleinformatyk

oraz w szkole branżowej I stopnia:

 • elektronik.

Osoba do kontaktu:
                             Maciej Szykowny 
                             tel.: (48) 344 81 16 w. 2208
                             e-mail: maciejszykowny@elektronik.edu.pl


       Zespół Szkół Samochodowych

 • technik pojazdów samochodowych,     
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,        
 • technik mechanik lotniczy,       
 • technik lotniczych służb operacyjnych

oraz w szkole branżowej I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych, 
 • kierowca mechanik,     
 • mechanik precyzyjny,  
 • ślusarz,           
 • mechanik motocyklowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik,
 • blacharz samochodowy.

Osoba do kontaktu:
                            Maciej Mikulski 
                            tel.: (48) 362 72 76
                            e-mail: a.maciej@zssradom.edu.pl


       Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik obuwnik,
 • technik przemysłu mody,
 • technik technologii wyrobów skórzanych,
 • technik analityk

oraz w szkole branżowej I stopnia:

 • fotograf,
 • fryzjer,
 • tapicer,
 • krawiec,
 • kaletnik,
 • obuwnik,
 • garbarz.

Osoba do kontaktu:
                             Mirosława Szewczyk 
                             tel.: (48) 364 02 52
                             e-mail: miroslawa.szewczyk@szkola-zawod-sukces.pl


       Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich

 • technik obsługi turystycznej,
 • technik hotelarstwa,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii żywności

oraz w szkole branżowej I stopnia:

 • kelner,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 • wędliniarz,
 • kucharz.

Osoba do kontaktu:
                            Grażyna Jamka 
                            tel.: (48) 366 29 96 w.116
                            e-mail: g.jamka@zssih.radom.pl


   Centrum Kształcenia Ustawicznego (szkoła policealna)

 • technik archiwista - zaoczny,
 • technik administracji - zaoczny,
 • technik bhp - zaoczny,
 • technik informatyk - zaoczny,
 • technik rachunkowości - zaoczny.

Osoba do kontaktu:
                             Jolanta Świdzikowska 
                             tel.: (48) 362 35 66
                             e-mail: sekretariat@ckuradom.pl