FAQ

 

 

 

 

  • Czym różni się kształcenie zawodowe od kształcenia dualnego?

Kształcenie zawodowe jest pojęciem szerokim. Jego celem jest przygotowanie ucznia do pracy w wyuczonym zawodzie. Kształcenie dualne to efektywny model kształcenia zawodowego, w którym uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w szkole, a naukę praktyczną odbywa bezpośrednio w firmie, w rzeczywistych warunkach pracy.

 

  • Co oprócz zawodu zyskuje uczeń kończący szkołę kształcącą w systemie dualnym?

Kształcenie dualne gruntownie przygotowuje ucznia do wejścia na rynek pracy. Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu ma możliwość kształtowania programu i dostosowania go do potrzeb rynku. Uczniowie, dzięki tej formie kształcenia, nie tylko nabywają umiejętności, ale również zdobywają cenne doświadczenie, które jest pożądane przez przedsiębiorców z danych branż.

 

  • Czy uczeń kończąc naukę praktyczną w firmie jest zobowiązany do podjęcia pracy u danego pracodawcy?

Nie. Uczeń nie jest w żaden sposób zobowiązany do podjęcia pracy w danej firmie. Co więcej, ma wybór: związać się z pracodawcą, którego już zna, wybrać inną firmę lub kontynuować naukę w szkole wyższego szczebla.

 

  • Czy uczniowie mają dostęp do najnowocześniejszych maszyn?

Tak. Uczniowie, pod opieką doświadczonego instruktora, poznają najnowsze technologie i pracę przy użyciu wszelkich dostępnych w danym zakładzie maszyn i urządzeń.

 

  • Czy zajęcia praktyczne mogą się odbywać w systemie zmianowym?

Nie. Praca zmianowa jest niedopuszczalna. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyznaczonych porach.

 

  • Czy uczniowie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków również podczas nauki w zakładzie pracy?

Tak. Uczniowie są ubezpieczeni.

 

  • Czy obecna lista firm kształcących uczniów praktycznie jest stała, czy ulegnie zmianom?

Lista będzie się zmieniać, ponieważ kolejne przedsiębiorstwa i kolejne branże planują dołączyć do programu kształcenia dualnego w oparciu o wszystkie radomskie szkoły zawodowe.

 

  • Jaki jest klucz przydzielenia ucznia do firmy, w której odbywa się kształcenie dualne?

Uczniowie przydzielani są do firm znajdujących się możliwie najbliżej miejsca ich zamieszkania.

 

  • Czy rodzic musi podpisywać umowę ze szkołą?

Nie. Dwustronna umowa zawierana jest pomiędzy szkołą a zakładem pracy.

 

  • Czy uczeń sam musi zakupić sobie ubranie robocze?

Nie. Odzież, obuwie robocze i środki higieny osobistej zapewnia uczniowi firma, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu.