Kontakt

 

 

Szczegółowe informacje, zarówno na temat edukacji zawodowej (szkół, kierunków, specjalności), jak i programu kształcenia dualnego, można uzyskać kontaktując się z osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie Miejskim w Radomiu, Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli:

 

Osoba do kontaktu:
Adam Strzałkowski
tel.: (48) 36-20-156
a.strzalkowski@umradom.pl

Osoba do kontaktu:
Rafał Grzeszczyk
tel.: (48) 36-20-332
r.grzeszczyk@umradom.pl


Osoba do kontaktu:
Anna Burska
tel.: (48) 384-56-60
izba@radomskibiznes.pl


Osoba do kontaktu:
Tomasz Madej
tel.: (48) 360-00-05
tomasz.madej@rodon.radom.pl