Korzyści

 

Zdobycie zawodu oraz doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy to w dzisiejszych realiach rynkowych duże atuty dla młodego człowieka. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w wielu dziedzinach daje gwarancję znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Dlatego też coraz więcej absolwentów gimnazjów wybiera szkoły branżowe, które dają najwięcej możliwości. Uczniowie kształcą się w dziedzinie, która ich interesuje, a po ukończeniu szkoły mają możliwość rozpoczęcia pracy lub kontynuowania nauki.

O korzyściach z wyboru szkoły zawodowej mówią rodzice uczniów, szefowie firm prowadzących szkolenie dualne i sami uczniowie: