Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

 

 

 

Kończysz naukę w szkole średniej (liceum, technikum)?
      Chcesz w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę?
         Wybierz uczelnię
             oferującą kierunki techniczne
                i zdobądź specjalność
                   poszukiwaną na rynku pracy!

Kształcenie zawodowe może rozpocząć się już na poziomie szkoły branżowej. Jednak bez względu na profil szkoły średniej, również po ukończeniu liceum, masz możliwość wybrania kierunku technicznego na dowolnej uczelni. Radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny również daje szansę na uzyskanie tytułu inżyniera w poszukiwanej na rynku pracy specjalności.

Szczegółowych informacji dotyczących kierunków kształcenia na UTH udziela Centralny Punkt Informacji oraz poszczególne wydziały uczelni.

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego  w Radomiu

Centralny Punkt Informacji

ul. Jacka Malczewskiego 29 p.4
26-609 Radom
tel.: +48 (48) 36-18-000

Centrala: +48 (48) 36-17-000
e-mail: cpi@uthrad.pl
www.uniwersytetradom.plWydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

 

 

Dziekan - dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw. UTH Radom

ul. Bolesława Chrobrego 27
26-605 Radom
tel.: +48 (48) 36-17-500
e-mail: dziekan.wmtiw@uthrad.pl
www.wmtiw.uniwersytetradom.pl

 

 


      Wydział Mechaniczny

 

 

Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego 54
26-612 Radom
tel.: +48 (48) 36-17-600
e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl
www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl

 

 


      Wydział Transportu i Elektrotechniki

 

 

Dziekan - dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. nadzw. UTH Radom

ul. Jacka Malczewskiego 29
26-609 Radom
tel.: +48 (48) 36-17-700
e-mail: dziekan.wtie@uthrad.pl
www.wtie.uniwersytetradom.pl

 

 


    Wydział Informatyki i Matematyki

 

 

Dziekan - dr hab. Adam Figura, prof. nadzw. UTH Radom

ul. Jacka Malczewskiego 20a
26-609 Radom
tel.: +48 (48) 36-17-800
e-mail: dziekan.wim@uthrad.pl
www.wim.uniwersytetradom.pl