Strefa inwestora

Strefa inwestora

 

Radom należy do miast o liczącym się potencjale gospodarczym i wysokim poziomie wykształcenia mieszkańców. Przecinają się tu ważne szlaki komunikacyjne, co ma duże znaczenie w kontaktach z innymi ośrodkami gospodarczymi naszego kraju. Liczne w ostatnich latach inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poszerzenie strefy ekonomicznej oraz uzbrajanie nowych terenów pod inwestycje powodują, że miasto prężnie się rozwija i jest coraz bardziej atrakcyjne gospodarczo.Ważnym argumentem przemawiającym na korzyść lokowania biznesu w Radomiu jest m.in. wykwalifikowana kadra pracowników oraz atrakcyjne udogodnienia inwestycyjne. Stale podnoszący się poziom kształcenia technicznego oraz bogata oferta rynku pracy są również poważnym argumentem za wyborem Radomia jako miejsca na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej. Przykładem może być np. budowa w naszym mieście Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz rozbudowa Fabryki Broni „Łucznik” - Radom.