Organizacje skupiające przedsiębiorców

ul. Wincentego Witosa 10A, 26-617 Radom
tel.: (+48) 604 591 025; (+48) 608 456 159
ul. Rwańska 7, 26-610 Radom
tel.: (+48) 48 384 56 60
ul. Kilińskiego 15/17, 26-610 Radom
tel.: (+48)48 362-83-85; 362-11-06; tel. kom.:(+48)517-433-577
ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1, 26-609 Radom
tel.: (+48)48 362-16-53
ul. Tarnobrzeska 8, 26-613 Radom
tel.: (+48)48 385-50-27; tel. kom.: 662-17-37-07
ul. Traugutta 61, 26-610 Radom
tel.: (+48)48 362-62-43
ul. Stefana Żeromskiego 51, 26-610 Radom
tel.: (+48)48 36-00-45