Organizacje skupiające przedsiębiorców

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
ul. Rwańska 7, 26-610 Radom
tel.: (+48) 48 384 56 60
fax: (+48) 48 384 56 61
e-mail: izba@radomskibiznes.pl
www: http://radomskibiznes.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej działa od 1991 roku. Zrzesza około 120 firm, wśród których znajdują się zarówno duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa.

Działalność Izby odznacza się dużą dynamiką i podejmowaniem licznych inicjatyw mających na celu poszerzenie oferty usług dla biznesu, propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz promowanie Radomia i regionu radomskiego. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest podjęcie działań mających na celu integrację środowiska gospodarczego w celu sprostania wymogom stawianym przez Unię Europejską.