Home

Home 
30 sierpnia 2019
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje bezpłatne usługi informacyjne dla MŚP. Eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące prawa europejskiego, współpracy biznesowej i wsparcia finansowego.
22 sierpnia 2019
Trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Można ubiegać się o dotacje na wprowadzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług.
22 sierpnia 2019
Na Portalu Funduszy Europejskich możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.
22 sierpnia 2019
Serwis przeznaczony jest dla osób zamierzających rozpocząć oraz już prowadzących działalność gospodarczą.
Investment offersAdd OfferStarting a business
12 grudnia 2019
W listopadzie i grudniu w ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Radomiu, pracownicy wydziałów technicznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz radomscy przedsiębiorcy odwiedzili 16 szkół ponadpodstawowych na terenie Radomia.
more
10 grudnia 2019
Kadra zarządzająca liderów branży usług biznesowych po raz kolejny spotkała się aby wyrazić uznanie dla społeczności ABSL, w tym partnerów i kluczowych interesariuszy za ich cenny wkład w rozwój sektora usług biznesowych.
more
28 listopada 2019
Od 28 listopada 2019 roku Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej ma swoją siedzibę w radomskim Ratuszu
more
30 sierpnia 2019
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje bezpłatne usługi informacyjne z zakresu prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw, innowacji i transferu technologii. Konsultanci są gotowi: ...
more
28 sierpnia 2019
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w ...
more
27 sierpnia 2019
W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią zasady ubiegania się o pożyczkę w ramach trwającego obecnie naboru „Pożyczka na rozwój”. Eksperci omówią kryteria, przedstawią sposób wypełniania wniosku i odpowiedzą na ...
more