Aktualności

Wsparcie dla przedsiębiorców - pożyczki i poręczenia finansowe.
21 lipca 2015

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, podejmując szereg działań na rzecz wsparcia przedsiębiorców, czynił starania zmierzające do uruchomienia na terenie Urzędu Miasta punktu informacyjnego Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. W wyniku podjętych działań, dn. 17 lipca 2015r. odbyło się spotkanie z Ewą Grymm, zastępcą dyrektora MFPK sp. z o.o., na którym przedstawione zostały założenia i cele działania funduszu. W najbliższym czasie radomscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania wszelkich informacji o ofercie MFPK i MRFP właśnie w Radomiu.

 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.  jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzących  działalność gospodarczą na terenie Mazowsza. MRFP został powołany w 2004 r. z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. powstał  w 2003 roku w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Jest spółką samorządową działającą non profit i największym regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom z terenu Mazowsza. Działalność funduszu ma na celu wspieranie firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm zarejestrowanych na terenie Mazowsza, lub posiadających jeden z oddziałów/filii na obszarze województwa mazowieckiego.

Statutowym zadaniem MFPK sp. z o.o. jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek bankowych. Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej, MFPK pośrednio realizuje również zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na terenie Mazowsza.

Warunki uzyskania, rodzaje dostępnych poręczeń oraz wynikające z nich korzyści zawarte są w prezentacji: PORĘCZENIA MFPK - prezentacja

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.mfpk.com.pl i www.mrfp.pl

 

Zainteresowanych ofertą MFPK prosimy o kontakt:

Ewa Grymm - zastępca dyrektora MFPK sp. z o.o.
tel.: 22-840-32-35,
tel. kom.: 506-07-45-52
e-mail: e.grymm@mfpk.com.pl

Pliki do pobrania: