Aktualności

KOMBUD SA – radomski lider innowacji
6 listopada 2015

 

Zakłady Automatyki KOMBUD SA z Radomia to przedsiębiorstwo z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w segmencie sterowania ruchem kolejowym. Firma od 1991r. projektuje, produkuje, instaluje i serwisuje wszystko, co związane jest z kierowaniem ruchem kolejowym - od skomplikowanych systemów kontroli po semafory. Dzięki działaniom badawczo-rozwojowym, wprowadzaniem nowych technologii oraz przy udziale funduszy unijnych, przedsiębiorstwo stało się liderem najszybciej rozwijających się firm w naszym mieście. W latach 2008 - 2011 firma powiększyła się o Zakład Automatyki i Telekomunikacji w Gdyni, Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji w Lublinie  oraz Radomską Wytwórnię Telekomunikacyjną. Obecnie KOMBUD SA zatrudnia na stałe ponad 200 pracowników, w tym ponad 100 inżynierów automatyków i elektroników.

 

Potwierdzeniem silnej pozycji KOMBUD-u na rynku jest ilość zdobywanych nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to:

  • statuetka Ernesta Malinowskiego przyznana trzykrotnie za najlepszy wyrób Międzynarodowych Targów Kolejnictwa TRAKO,
  • Radomski Laur Techniki przyznany przez oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Radomiu,
  • tytuł Ambasadora Innowacyjności przyznany przez Forum Innowacji Transportowych,
  • tytuł Dużej Perły Polskiej Gospodarki przyznany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z miesięcznikiem gospodarczym Polish Market,
  • tytuł Gazeli Biznesu przyznawany najdynamiczniej rozwijającym się małym i średnim firmom,
  • statuetka Lidera Biznesu przyznana przez Business Centre Club.

We wrześniu 2015 roku Kapituła Nagrody Gospodarczej Liderzy Regionu 2015  już po raz dziewiąty nagrodziła firmy i instytucje regionu radomskiego tytułem Lidera Regionu. Laureatami nagrody zostają podmioty gospodarcze, które nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki finansowe i dynamicznie się rozwijają, ale również podejmują działania na rzecz lokalnej społeczności i promocji regionu. Za dotychczasowe osiągniecia i działalność Zakłady Automatyki KOMBUD SA zostały uhonorowane tytułem Superlidera Regionu.

Również we wrześniu KOMBUD SA uczestniczył w 11 Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku. To jedna z ważniejszych imprez tego typu w Europie, na której ponad 600 wystawców z 20 państw prezentowało najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania w wyposażeniu pojazdów szynowych i systemach zarządzania transportem kolejowym. Kapituła nagrody im. Ernesta Malinowskiego uhonorowała KOMBUD SA wyróżnieniem w kategorii infrastruktura, za prezentowany system zabezpieczenia przejazdów typu SZP-1. Na targach można było również zapoznać się z aplikacją przygotowaną przez KOMBUD dla użytkowników smartfonów i tabletów z systemem android. Aplikacja jest symulatorem pulpitu dyżurnego ruchu kierującego pracą stacji kolejowej wyposażonej w urządzenia komputerowe typu MOR produkowane przez KOMBUD SA. Zadaniem użytkownika jest wcielenie się w rolę dyżurnego ruchu i prowadzenie pociągów zgodnie z rozkładem jazdy, tak aby uniknąć opóźnień. Aplikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów kierunków związanych z kolejnictwem i uczniów, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z koleją. Stworzenie tej aplikacji miało na celu pokazanie, na czym polega projektowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i pomóc w zdobywaniu wiedzy na ten temat. Ze względu na wciąż zmniejszającą się liczbę kolejarzy, inżynierów i dyżurnych ruchu, to jeden z punktów działań firmy na rzecz zwiększenia zainteresowania młodych ludzi studiowaniem na kierunkach związanych z transportem kolejowym. Ponadto KOMBUD współpracuje z krajowymi ośrodkami naukowymi, m.in.: Instytutem Technologii Eksploatacji‑Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, Instytutem Kolejnictwa oraz uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Firma wyposażyła stanowiska laboratoryjne na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH, organizuje seminaria przybliżające nowoczesne trendy w projektowaniu sterowania ruchem kolejowym oraz praktyki zawodowe. Najlepsi absolwenci uczelni mają szansę otrzymać propozycję pracy.

Więcej o firmie:

 >Strona główna >Strefa inwestora > Potencjał, technologia, sukces > KOMBUD SA

 

K.K.