Aktualności

Debata pt. „Zarządzanie jakością – jakość w zarządzaniu”.
27 listopada 2017

 

18 listopada w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się debata pt. Zarządzanie jakością – jakość w zarządzaniu”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodzonego w dniach 13-19.11.2017r. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W debacie uczestniczyli:

  • Jarosław Szewczyk - prezes zarządu Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.,
  • dr Krzysztof Symela - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Katarzyna Rus - dyrektor zarządzająca w firmie AG Centrum,
  • Łukasz Stokowski - dyrektor ds. jakości w firmie STALGAST Radom Sp. z o.o.

 

Debatę poprowadziła dr Iwona Kurkiewicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. studenci, uczniowie szkół średnich, przedstawiciele środowisk naukowych, a także przedstawiciele lokalnej społeczności.

Spotkanie rozpoczął dr Andrzej Gołębiowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, który powitał zebranych gości, a następnie wygłosił prelekcję na temat rozwoju przedsiębiorczości.

Głównym celem wydarzenia było przedstawienie słuchaczom uczelni oraz przybyłym gościom znaczenia zarządzania jakością. Dodatkowo zaakcentowany został obszar jakości w zarządzaniu zarówno w sektorze MŚP, jak i dużych firmach międzynarodowych. Procesy informacyjno-decyzyjne występują w każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a brak informacji i określonych kompetencji w organizacji powoduje, że decyzje podejmowane są w warunkach dużego ryzyka. Uczestnicy debaty wymieniali obecne problemy zarządzania jakością oraz wskazywali kierunki doskonalenia jakości w zarządzaniu. Podkreślali również znaczenie jakości pozyskiwanych informacji i ich wykorzystanie w działalności gospodarczej.

Wymiana poglądów osób zarządzających organizacjami i firmami odnoszącymi duże sukcesy na współczesnym rynku winna wpłynąć pozytywnie na kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, co jest ideą Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

K.K.