Aktualności

Radomskie firmy wyróżnione - SYLWETKI I MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI 2017
15 grudnia 2017

 

24 listopada 2017r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”.  Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. W ramach programu realizowane są projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”.

Przybyłych na Galę gości powitał Robert Składowski – prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym sukcesów. Słowa uznania i gratulacje laureatom przekazał również Janusz Pietkiewicz – wiceprezydent Pracodawców RP.

 

 

Wśród wielu wyróżnionych firm i instytucji znalazły się również przedsiębiorstwa z Radomia. Nagrodę LIDER POLSKIEJ GOSPODARKI 2017otrzymała firma JADAR sp. z o.o., którą wyróżniono również DIAMENTEM POLSKIEGO DESIGNU 2017 za wzornictwo w betonie architektonicznym. Nagrodę DIAMENT POLSKIEJ GOSPODARKI 2017 otrzymały również trzy inne firmy z Radomia: PIEKARNIA WACYN Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski - DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI 2017, TECHPOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sławomir Kruk - DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI 2017 w budownictwie i KLAMAL Sp. z o.o. - DIAMENT POLSKIEJ INNOWACYJNOŚCI 2017. Ponadto, PHU TECHPOL został wyróżniony tytułem REKOMENDOWANA MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI 2017.

Od siedmiu lat, na wniosek urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, Prezydium Przedsiębiorcy.pl oraz Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, przyznawane są certyfikaty „Rzetelni w Biznesie” – dla osób, podmiotów i organizacji zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości. Tytuł ten otrzymała m.in. radomska firma KLAMAL Sp. z o.o.

LIDER POLSKIEJ GOSPODARKI to nagroda specjalna, która powstała, aby wskazywać i budować rozpoznawalność polskich marek oraz osób, które swoją działalnością inspirują innych. Dyplom i statuetka przyznawane przez Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług podmiotom i osobom, których aktywność i osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki.

DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI - nagroda promującą najwyższą jakość w polskiej gospodarce. Jest przyznawana za produkt lub usługę podmiotom, które prowadzą działalność w oparciu o najwyższe standardy jakości.

STATUETKA I CERTYFIKAT RZETELNI promuje w głównej mierze podmioty kierujące się profesjonalizmem i etyką biznesową oraz dowodzi ich rzetelności. Certyfikaty przyznawane są na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim w czterech obszarach: 

  • Rzetelni w Biznesie
  • Rzetelni w Ochronie Zdrowia
  • Rzetelna Instytucja
  • Rzetelny Menedżer.

REKOMENDOWANA MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI  - certyfikat, dzięki któremu wyróżniona nim firma wysyła czytelny komunikat, że warto z nią współpracować. To bardzo ważny atut, dzięki któremu osiąga się przewagę konkurencyjną.

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl Robert Składowski przesłał z tej okazji na ręce Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego list gratulacyjny. – Sukces nagrodzonych przedsiębiorstw nie byłby możliwy bez pomocy i udziału miasta Radomia, które stwarza dla przedsiębiorców dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje, ponieważ bez wątpienia nagrodzone firmy w ww. programach są ambasadorami sukcesu miasta Radomia oraz polskiej przedsiębiorczości.

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług zostało założone przez grupę przedsiębiorców z Warszawy i Mazowsza, którzy mają wieloletnie doświadczenia w działalności społecznej wspierającej rozwój regionu mazowieckiego. Jest organizacją pracodawców, samorządną i niezależną od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. U podstaw założenia Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług leżą wiedza, wieloletnie doświadczenia, oraz rozległa praktyka w działalności gospodarczej, samorządowej i społecznej założycieli.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl jest organizacją reprezentująca interesy pracodawców w Polsce, powołaną na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej.

K.K.