Aktualności

Dwa duże projekty Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu dofinansowane środkami UE.
29 grudnia 2017

 

Instytut Technologii i Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu otrzyma z funduszy UE dofinansowanie w kwocie ponad 50 milionów złotych. Pieniądze te przeznaczone będą na stworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji oraz Centrum Prototypowania.

Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji będzie miejscem badań i testowania innowacyjnych technologii w obszarze mechatroniki, optomechatroniki, zaawansowanych technologii plazmowych, odnawialnych źródeł energii dla budownictwa pasywnego, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska. Przyczyni się do zacieśniania współpracy między sektorem naukowym i biznesowym. Z zaplecza badawczego skorzystają nie tylko naukowcy z instytutu, ale też przedsiębiorcy, którzy będą realizować własne prace badawczo-rozwojowe.

 

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstanie laboratorium przemysłowe do przeprowadzania eksperymentów i testów w obszarze optomechatroniki. Zaplanowano również rozwój infrastruktury technologicznej  z obszaru technologii plazmowych. Fundusze pomogą w zapewnieniu specjalistycznego sprzętu do centrum badań OZE dla budownictwa pasywnego, czyli charakteryzującego się wysoką oszczędnością energii. Centrum będzie również wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających głównie w branży wentylacyjnej i grzewczej. Ponadto Instytut zainwestuje środki z programu regionalnego w zaplecze badawcze do tworzenia zaawansowanych technologii dla wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, zwłaszcza w zakresie oczyszczania i redukcji zużycia wody. Ze wsparcia skorzystają firmy działające w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym, jak i produkcyjnym. Projekt wart jest ponad 58 mln zł, a dofinansowanie wyniesie przeszło 40 mln zł.

ITE PIB utworzy również nowoczesne Centrum Prototypowania. Powstanie ono na bazie zakładu doświadczalnego i będzie miejscem tworzenia innowacyjnych produktów, głównie z branży metalowej i mechatronicznej. Ułatwi też opracowywanie nowoczesnych rozwiązań i prototypów. Będzie to wsparcie dla przedsiębiorców w szybkim tworzeniu innowacji, co jest szczególnie istotne dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. W planach jest też utworzenie specjalistycznego zaplecza badawczego w obszarze zaawansowanych technologii do precyzyjnej obróbki elementów maszyn czy kontrolno-pomiarowych. Takie zaplecze znajdzie zastosowanie w procesie kontroli jakości elementów maszyn wymagających bardzo dużej dokładności. Zarząd przyznał temu projektowi przeszło 10,5 mln zł wsparcia, a całość będzie kosztowała ponad 16 mln zł.

 

Żródło: www.mazovia.pl