Aktualności

Kształcenie dualne w Elektroniku
12 marca 2018

 

 

W Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu odbyło się spotkanie dotyczące rozszerzenia programu szkolnictwa dualnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkoły, urzędu miejskiego oraz przedsiębiorców zainteresowanych programem.

Dyskutowano o możliwościach wprowadzenia tej formy kształcenia w ZSE w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Nowością będzie realizacja programu szkolnictwa dualnego na poziomie technikum, gdyż do tej pory w programie brały udział jedynie szkoły branżowe.

 

 

W szczegóły programu wprowadził zebranych zastępca prezydenta Radomia Karol Semik, który zapewniał, że Urząd Miasta będzie wspierał tę formę połączenia nauki z biznesem, a Adam Strzałkowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu mówił o dotychczasowej współpracy szkół z przedsiębiorcami. Wicedyrektor ZSE Krystyna Dasiewicz opowiadała o potrzebach edukacyjnych i wymaganiach programowych w ramach kształcenia zawodowego, natomiast Konrad Witkowski, dyrektor szkoły zaznaczył, że szkoła zamierza rozpocząć nauczanie dualne w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk. Dlatego też na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele radomskich firm, którzy są zainteresowani przyjęciem uczniów na praktyczną naukę zawodu: Maciej Bornikowski - dyrektor firmy BORNICO, Robert Szablewski - manager Dürr Poland, Tomasz Kalbarczyk - dyrektor Zakładu Automatyki KOMBUD SA, Mariusz Gil - prezes Techmatik SA oraz Włodzimierz Rząsa - dyrektor TREND GLASS Sp. z o.o. W spotkaniu udział wzięli również nauczyciele, autorzy programów nauczania dla zawodu technik automatyk i technik mechatronik – Artur Nowocień i Marcin Makowski. Dyskusja trwała kilka godzin, a jej zwieńczeniem była prezentacja nowo powstającej pracowni mechatronicznej.

Szkolnictwo dualne opiera się na połączeniu kształcenia teoretycznego w szkole z kształceniem praktycznym w zakładzie produkcyjnym, w rzeczywistych warunkach pracy. Korzyści z takiej formy kształcenia czerpią zarówno uczniowie, jak i przedsiębiorcy. Uczniowie mają możliwość zdobywania, pogłębiania i zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych, a pracodawcy, mając wpływ na program i przebieg praktycznej nauki zawodu, mają szansę na przygotowanie wykształconej kadry pracowników.  

Kształcenie dualne w Radomiu rozpoczęto w 2016r. w branży metalowej. Biorą w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ‑ Hubala. W roku ubiegłym do programu przystąpił Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest obecnie w 17 firmach: Gabec s.c., GGG Sp. z o.o., Inter Metal Sp.j., Kratki.pl, Landoia, Lemich, PMP Poland Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., Radfrez, Radmot Sp. z o.o. sp.k., Rohrbogen Sp. z o.o., Rosa‑Met Sp. z o.o., Stanmar Sp z o.o.. Szymańscy International, Techmatik SA, Tech‑Project Sp. z o.o., ROSA.

Radomski Elektronik przygotowuje się do wdrożenia kształcenia dualnego w technikum. Według zamierzeń dniem rozpoczęcia programu w ZSE ma być 1 września tego roku.

K.K.

źródło: www.elektronik.edu.pl