Aktualności

„MÓJ ZAWÓD - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" - kształcenie zawodowe w Radomiu
20 kwietnia 2018

 

 

 

Ruszyła kampania informacyjna dotycząca szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa dualnego. Ma ona na celu pokazanie młodzieży kończącej w tym roku gimnazja korzyści płynących z wyboru szkoły zawodowej oraz zachęcenie kolejnych przedsiębiorców do włączenia się w projekt kształcenia dualnego.

W ramach kampanii przygotowane zostały ulotki i banery informacyjne oraz film promujący kształcenie zawodowe. Uruchomiona została również strona internetowa www.zawodowcyradom.pl, na której można znaleźć wszelkie informacje dotyczące tematyki kształcenia zawodowego.

 

 

Planowane są spotkania przedsiębiorców z uczniami, którzy właśnie teraz podejmują decyzje dotyczące dalszej ścieżki kształcenia oraz rodzicami, którzy często mają wpływ na ukierunkowanie wyborów swoich dzieci. Ponadto, przedsiębiorcy biorący już udział w kształceniu dualnym będą zachęcać kolejne firmy do włączenia się w ten projekt. To przy obecnym deficycie wykwalifikowanych kadr najlepsza droga do stworzenia młodym ludziom szansy na zdobycie poszukiwanego na rynku zawodu oraz doświadczenia wymaganego przez pracodawców.

Kampania została przygotowana przy współpracy Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, Wydziału Edukacji oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

K.K.