Aktualności

Zakończyła się II edycja konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”
5 października 2018

 

Kapituła konkursu dokonała oceny nadesłanych prac i przekazała wnioski prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu. Zgodnie z rekomendacją Kapituły, prezydent przyznał wyróżnienie w postaci II miejsca i 4000zł, które otrzymała Małgorzata Woś - studentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, kierunek: inżynieria środowiska. Jednocześnie prezydent skorzystał z prawa odstąpienia od przyznania pozostałych nagród.

Nagrodzona praca magisterska pt. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Radomia i powiatu radomskiego” odnosi się bezpośrednio do rozwoju gospodarczego miasta. Głównym założeniem autorki było zwrócenie uwagi na niewykorzystany potencjał regionu oraz na problemy w nim panujące. Autorka w swojej pracy dokonała charakterystyki i opisu bieżącej sytuacji panującej w mieście i powiecie.  Zaproponowała konkretne rozwiązania uwzględniające sferę środowiskową, społeczną oraz gospodarczą. Przedstawiła ponadto własną wizję strategiczną oraz cele, których stopień realizacji będzie można monitorować dzięki określonej ramie czasowej oraz wskaźnikom. Mimo że zostały przedstawione konkretne pomysły mogące pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta, jednak nie do końca określony został sposób ich wdrożenia oraz finansowania.

Autorce pracy gratulujemy. Jednocześnie zachęcamy studentów do włączenia się w projekt przy okazji kolejnych edycji konkursu.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w zakładce OGŁOSZENIA.