Aktualności

XI ŚTP - debata na WSH
21 listopada 2018

 

17 listopada w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się debata pt. „Przedsiębiorczość pracowników stymulantą rozwoju przedsiębiorstwa”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodzonego jednocześnie w wielu krajach XI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W debacie uczestniczyli:

  • Izabela Mikulska-Pysiak - Branch Manager Randstad Polska Sp. z o.o.,
  • Jolanta Pilecka - kierownik Działu Zasobów Ludzkich, Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o.,
  • Jarosław Szewczyk - prezes zarządu Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
  • Paweł Zawadzki - członek zarządu IVM Sp. z o.o.

Spotkanie rozpoczęła dr Magdalena Plotczyk, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, która powitała zebranych gości.

Głównym celem debaty było przedstawienie, jak wielki wpływ na rozwój firm ma kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród pracowników. Uczestnicy panelu, jako osoby zarządzające od wielu lat zespołami ludzkimi, skupili się na kilku obszarach tematycznych:

  • Współczesne wymagania rynkowe dotyczące funkcjonowania organizacji;
  • Współczesny rynek pracy – dylematy organizacji;
  • Działania organizacji w zakresie kreowania przedsiębiorczych postaw;
  • Związek przedsiębiorczości z innowacjami;
  • Perspektywy potrzeb rozwoju kompetencji pracownika.

 Dyskusja rozpoczęła się od tego, w jaki sposób przyciągnąć pracowników o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach. Aby pracownicy mogli swoimi działaniami wpływać na rozwój przedsiębiorstwa należy stworzyć im odpowiednie możliwości. Znakomitym narzędziem jest metoda Lean management, która w zarządzanie firmą angażuje pracowników wszystkich szczebli. Organizacja funkcjonująca według powyższych zasad jest w stanie pozyskać najlepszych pracowników na trudnym obecnie dla pracodawców rynku pracy.

Uczestnicy debaty zgodzili się ze stwierdzeniem, że najważniejsze w doborze pracowników jest to, aby prezentowali oni postawy zbieżne z celami organizacji. Dopiero w następnej kolejności liczy się wiedza merytoryczna oraz doświadczenie.

Debatę poprowadziła dr Iwona Kurkiewicz – wykładowca WSH w Radomiu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. studenci, uczniowie szkół średnich, przedstawiciele środowisk naukowych, a także przedstawiciele lokalnej społeczności. Co roku dużym zainteresowaniem cieszą spotkania w formie debaty, na których następuje wymiana poglądów osób zarządzających firmami odnoszącymi duże sukcesy na współczesnym rynku. Wpływają one pozytywnie na kreowanie postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród młodych ludzi, co jest ideą Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.