Aktualności

Diamenty Forbesa 2019 - najdynamiczniej rozwijające się firmy w Polsce
8 lutego 2019

Magazyn Forbes we współpracy z firmą Bisnode Polska opracowuje co roku zestawienie wyróżniających się polskich przedsiębiorstw.  Na liście Diamentów Forbesa znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.

Przed umieszczeniem konkretnej firmy w rankingu, badane jest jej funkcjonowanie i historia finansowa. Diamenty Forbesa przyznawane są przedsiębiorstwom, które w ciągu ostatnich trzech lat najbardziej zwiększyły swoją wartość rynkową. Wycena przeprowadzana jest na podstawie szwajcarskiej metody, w której brane są pod uwagę m.in. poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje. Do rankingu kwalifikowane są firmy, które złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B. Diamentami Forbesa zostają  wyróżnione te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Bisnode. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji.

 

W rankingu nie są brane pod uwagę instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy handlowymi.

Nagrodzone firmy podzielone są na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży:
       - firmy małe, przychód 5–50 mln zł;
       - firmy średnie, przychód 50–250 mln zł;
       - firmy duże, przychód powyżej 250 mln zł.

Diamenty Forbesa w obecnej edycji przyznano większej liczbie firm z Radomia niż w roku ubiegłym. Wśród wyróżnionych znalazły się też przedsiębiorstwa, które nagrodzone zostały już w poprzednich edycjach, lecz tym razem zostały sklasyfikowane na wyższych pozycjach. Są również takie, które przeszły do grupy firm o wyższym przedziale przychodów. Najnowszy ranking Forbesa świadczy o dobrej kondycji finansowej radomskich firm i jest potwierdzeniem ich sprawnego funkcjonowania na rynku.

Diamenty Forbesa 2019 - przychody od 5 do 50 mln zł:

Diamenty Forbesa 2019 - przychody od 50 do 250 mln zł:

Diamenty Forbesa 2019 - przychody powyżej 250 mln zł:

W rankingu znalazły się również firmy z okolic Radomia:

  • FRUBELLA PROCESSING SP. Z O.O. – Białobrzegi (35  miejsce na liście regionalnej i 170 na liście ogólnopolskiej wśród firm z przychodami od 50 do 250 mln zł)
  • APCHEM PATRYCJA BARTOSZ-KĘDZIOR ADAM KĘDZIOR SP. J. – Młodocin Większy (44 miejsce na liście regionalnej i 232 na liście ogólnopolskiej wśród firm z przychodami od 5 do 50 mln zł)
  • MAX STAL - M. CHABERSKA, W. SIWIEC SP. J. - Pionki (60 i 314; w ubiegłym roku 91 i 444)
  • KOSIEC JAN SKLEP CENTRUM OGRODNICZO PRZEMYSŁOWE AUTO GAZ – Pionki (66, 333)
  • BCF SP. Z O.O. - Pionki (80, 415).

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników w kolejnych latach!

K.K.