Aktualności

Nowy zastępca prezydenta Radomia
28 lutego 2019

Od pierwszego marca Katarzyna Kalinowska obejmie stanowisko zastępcy prezydenta Radomia. W związku z tym nastąpią zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego. Katarzyna Kalinowska będzie nadzorować pracę wydziałów, które dotąd były w gestii wiceprezydenta Jerzego Zawodnika.  Będą jej podlegały: Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej (dotychczas Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej), Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji oraz Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Jednym z podstawowych zadań Katarzyny Kalinowskiej, powierzonych przez prezydenta Radosława Witkowskiego, będzie tworzenie dzielnicy przemysłowej na Wólce Klwateckiej.

- Pani Katarzyna Kalinowska zna zarówno zagadnienia gospodarcze, jak i realia funkcjonowania wyższych uczelni. Chcę wykorzystać jej kwalifikacje i dorobek naukowy do tego, by w nowej dzielnicy przemysłowej lokowały się nowoczesne firmy tworzące dobrze płatne miejsca pracy - mówi prezydent Witkowski. 

 

- Radom musi się rozwijać w kierunku, który został zapoczątkowany cztery lata temu, gdzie w centrum zainteresowania znalazł się interes miasta i jego mieszkańców, a nie wielka polityka. Podstawą rozwoju są inwestycje, a te zależą od współdziałania miasta, biznesu i nauki - mówi Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska jest wykładowcą akademickim. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych. Dotychczas była pracownikiem radomskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, ale wykładała również na uczelniach zagranicznych, m.in. w Grecji i Wielkiej Brytanii.

K.K.