Aktualności

Perspektywy, szanse i wyzwania dla biznesu w 2019 r. - konferencja
24 kwietnia 2019

 

 

 

24 kwietnia 2019 roku w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu odbyła się konferencja biznesowa, która miała na celu przybliżenie przedsiębiorcom możliwości wsparcia  działalności firm oraz nowych inwestycji. W konferencji wzięli udział: Katarzyna Kalinowska - wiceprezydent Radomia, Adam Kuśnierz - dyrektor tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Dariusz Śliwowski - wiceprezes zarządu ARP SA w Warszawie, Leszek Sikora - prezes zarzadu ITM Polnand sp. z o.o., Anna Turska - wiceprezes kancelarii Ożóg Tomczykowski, Witold Michałek - ekspert Business Centre Club.

 

Konferencja rozpoczęła się od prelekcji o tematyce gospodarczej. Pierwszym prelegentem był Adam Kuśnierz, który przedstawił zebranym zasady funcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji.  Anna Turska z kancelarii Ożóg Tomczykowski wystąpiła z wykładem pt. Restrykcyjność przepisów podatkowych a sytuacja przedsiębiorcy". W ostatnim wystąpieniu, wiceprezydent Katarzyna Kalinowska omówiła rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców z Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Kolejnym punktem konferencji była dyskusja z udziałem występujących wczesniej prelegentów, do których dołączyli: Dariusz Śliwowski oraz Witold Michałek. W trakcie rozmów poruszano tematykę rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie nowych możliwości technicznych i technologicznych. Podkreślano umiejętność wykorzystania szans na rozwój firmy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii i informatyzacji procesów. W obecnej sytuacji rynkowej będzie to najefektywniejsza możliwość uzupełnienia braków kadrowych.

K.K.

Pliki do pobrania: