Aktualności

Debata na Wydziale Prawa WSH Radom nt.: "CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU" - 8 czerwca 2019
10 czerwca 2019

8 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa WSH odbyła się debata nt.:" CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU" zainicjowana przez WSH Radom i Urząd Miejski w Radomiu.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

1. Pan Jan Stańczyk - RADMOT sp. z o.o.
2. Pani Małgorzata Patynowska - Fundacja "DOBRY DUSZEK"
3. Pan Zbigniew Sitkowski - HYDRO-TRUCK sp. z o.o.
4. Pan Robert Kucharski - Mydlarnia "POWRÓT DO NATURY"

Tematyka spotkania skupiała się wokół etycznej i moralnej strony biznesu. Prelegenci podkreślali istotną rolę naturalnej potrzeby pomagania społeczeństwu na gruncie zaspokajania jego potrzeb związanych z funkcjonowaniem we współczesnym świecie. Zdaniem Prelegentów istotne znaczenie ma uczciwe podejście do prowadzenia i konkurencyjności w biznesie, a także budowanie zdrowych i racjonalnych relacji z pracownikami i partnerami biznesowymi, które ma realne przełożenie na sukces.