Aktualności

Kształcenie dualne w Zespole Szkół Elektronicznych
29 sierpnia 2019

 

 

Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu był inicjatorem cyklu spotkań roboczych dotyczących nauczania dualnego w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk. Pierwsze takie spotkanie, które odbyło się w marcu 2018r., zaowocowało powołaniem zespołów projektowych badających możliwość wdrożenia w technikum tego modelu kształcenia. 3 lipca 2019r. przedstawiciele firm zainteresowanych dołączeniem do programu spotkali się w celu omówienia możliwości jego realizacji w zawodzie technik automatyk. Był to początek bardzo intensywnej pracy nad modyfikacją programu nauczania i opracowania metod kształcenia praktycznego. Efektem tych działań, było wypracowane porozumienie pomiędzy szkołą a czterema radomskimi firmami.

 

27 sierpnia 2019 odbyło się spotkanie finalizujące prace nad wprowadzeniem kształcenia dualnego w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu. W spotkaniu, któremu przewodniczył dyrektor ZSE Konrad Witkowski, wzięli udział przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu: dyrektor Anna Ostrowska i Adam Strzałkowski oraz szefowie firm, w których prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu technik automatyk. Umowy podpisały cztery radomskie firmy:

  • Imperial Tobacco, reprezentowana przez dyrektor ds. produkcji Monikę Kozior,
  • Radmot, reprezentowana przez prezesa zarządu Jana Stańczyka,
  • Rohrbogen, reprezentowana przez prezes zarządu Ilonę Gajdę,
  • Zakłady Automatyki Kombud SA, reprezentowana przez dyrektora Krzysztofa Łukomskiego.

Tym samym „Elektronik", jako pierwsza szkoła w Radomiu i jedna z nielicznych w Polsce, rozpocznie kształcenie dualne na poziomie technikum. Dotychczas taka forma kształcenia była realizowana jedynie w szkołach branżowych.

 

K.K.