Aktualności

II posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia
21 listopada 2019
Tereny inwestycyjne, rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych, jak pobudzić potencjał młodych Radomian do aktywności i kreatywności gospodarczej oraz strategia rozwoju gospodarczego Radomia - to tematy II RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZYDENCIE MIASTA RADOMIA , która odbyła się 19 listopada 2019 w sali konferencyjnej radomskiego Ratusza. Obradom przewodniczył pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia oraz pani Katarzyna Kalinowska - Zastępca prezydenta Miasta Radomia.
Zobacz także: