Ogłoszenia

24 kwietnia 2019
Jak skorzystać z funduszy europejskich

Poniżej podajemy link do strony, na której można przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

 

NABORY WNIOSKÓW

 

Wszelkie informacje można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Radomiu