Ogłoszenia

8 września 2017
1 000 000 000 PLN na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs z dotacjami dla mikro- i małych przedsiębiorstw na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof of concept na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Prooof of Concept.

W ramach wsparcia istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek:

A:  Wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 6,25 - 25 mln PLN.

Dofinansowanie: 5 – 20 mln PLN (max. 80% Budżetu Projektu)

B: Wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 25 -50 mln PLN.

Dofinansowanie: 20 – 40 mln PLN (max. 80% Budżetu Projektu)

Termin naboru: 5-26 IX 2017

Budżet projektu: 1 mld PLN

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312017/