Ogłoszenia

24 listopada 2017
"Wpływ RODO na zamówienia publiczne". Jawność życia publicznego w zamówieniach publicznych – omówienie założeń projektu.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Wpływ RODO na zamówienia publiczne", podczas którego prawnicy kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy omówią nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a także wpływ tych zmian na praktyczne stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe zapoznanie się z założeniami nowego prawa pozwoli przedsiębiorcom lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany i dzięki temu uniknąć problemów jakie mogą się pojawić w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach kontraktów zawieranych w reżimie Prawa zamówień publicznych z podmiotami należącymi do sektora publicznego. Ponadto pozwoli na lepszą ocenę ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w nowej rzeczywistości prawnej oraz ich pełniejsze opisywanie i uwzględnianie przy kalkulacji ofert składanych w postępowaniach zamówieniowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów przetwarzających dane osobowe i biorących udział w przetargach publicznych. Spotkanie poprowadzą partnerzy kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy:  dr Joanna Tomaszewska - radca prawny, ekspert w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz Michał Bagłaj - adwokat specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych oraz PPP.

Spotkanie skierowane jest do:

·         Właścicieli przedsiębiorstw
·         Członków zarządu
·         Dyrektorów działów sprzedaży
·         Dyrektorów działów HR
·         Compliance officers/ABI oraz
·         osób odpowiedzialnych za przetargi i procesy ofertowania w firmach.
 

Początek: 07 grudnia 2017 godz. 09:00

Koniec: 07 grudnia 2017 godz. 14:00

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl

Lewiatan

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910

www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

Pliki do pobrania:
Linki: