Ogłoszenia

11 kwietnia 2018
Bon na innowacje: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Dnia 28 lutego 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Bon na innowacje.
 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające status spin-off, definiowanych jako przedsiębiorstwo oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników wcześniej wymienionych podmiotów.

Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające status spin-off, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 PLN.

Poznaj już dziś zasady konkursu i warunki otrzymania dofinansowania!
Czytaj więcej 

 
 

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 
 
Pobierz obrazki