Ogłoszenia

10 maja 2018
Ogólnopolski Konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA, we współpracy z marszałkami województw oraz regionalnymi centrami obsługi inwestora, rozpoczęła VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal" promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. O tytuł najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych i zainteresowanie globalnych graczy rywalizować będą gminy z całej Polski. Jak wynika z doświadczeń poprzednich edycji ponad połowa zwycięzców zdobyła inwestorów.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w województwie terenu inwestycyjnego spośród działek spełniających określone kryteria. Do konkursu mogą być zgłaszane tereny z całej Polski. Zgłoszenia dokonują wyłącznie starostowie, prezydenci burmistrzowie i wójtowie gmin, w których są one zlokalizowane. Działki mogą stanowić własność starostwa, gminy lub mieć inny, ale prawnie uregulowany status własnościowy (również działki prywatne).

Laureaci konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca do lokalizacji inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym.


Zgłoszenia do konkursu przyjmują Regionalne Centra Obsługi Inwestora do dnia 4 czerwca 2018r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie PAIH:
https://www.paih.gov.pl/regiony/grunt_na_medal

Wszelkich informacji udzielają: