Ogłoszenia

3 grudnia 2018
1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Trwa nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?

Konkurs przeznaczony jest dla MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Termin naboru wniosków:

od 16.08.2018 do 14.12.2018

Poznaj już dziś zasady konkursu i warunki otrzymania dofinansowania!
Czytaj więcej 

 

 

Inteligentny Rozwój