Ogłoszenia

10 września 2018
2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Konkurs ogłasza Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników.

Termin naboru wniosków:

Konkurs składa się z odrębnych rund kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania:

  • I runda: 30.09.2018 - 31.10.2018  (do godz. 12:00)
  • II runda: 31.10.2018 (od godz. 12:01) - 30.11.2018 (do godz. 12:00)
  • III runda: 30.11.2018 (od godz. 12:01) - 31.12.2018 (do godz. 12:00)

Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz stopnia wykorzystania środków przeznaczonych na konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

marzec 2019

Poznaj już dziś zasady konkursu i warunki otrzymania dofinansowania!
Czytaj więcej