Ogłoszenia

11 września 2018
XIV Radomskie Targi Pracy - 21.09.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Radomiu  zapraszają do udziału w „XIV Radomskich Targach Pracy” organizowanych w dniu  21.09.2018r.

Impreza ma charakter wystawienniczo-targowy. Jej głównym celem jest pomoc zaproszonym pracodawcom w doborze poszukiwanych pracowników, stworzenie możliwości przedstawienia swojej oferty zatrudnieniowej oraz prezentacji firmy. Potencjalni kandydaci do pracy będą zaś mieli możliwość bezpośredniego poznania pracodawców i proponowanych ofert pracy.

Targi odbędą się w pomieszczeniach Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, w godzinach 1000 – 1400.

Udział w targach jest bezpłatny.

Zgłoszenia wystawców można składać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu pok. 215, bądź przesłać:

  • mailem na adres egolacka@pupradom.pl,
  • faxem  pod nr tel. 48  363 48 73,
  • pocztą na adres: PUP w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26 - 600 Radom.

KONTAKT:

tel.: (48) 384 20 71
Elżbieta Gołacka, kierownik Działu Pośrednictwa  Pracy
lub
Elżbieta  Zwęglińska, zastępca  kierownika Działu Pośrednictwa  Pracy.