Ogłoszenia

15 stycznia 2019
1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany) – RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są: przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Termin naboru wniosków:

od 30 listopada 2018 r. do 7 lutego 2019 r. do godz.15:00

Poznaj już dziś zasady konkursu i warunki otrzymania dofinansowania!
Czytaj więcej 

 

 

Inteligentny Rozwój