Ogłoszenia

11 lutego 2019
2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Wiedza Edukacja Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji (nabór projektów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych).

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje samorządu gospodarczego,
 • organizacje związkowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania: 

 • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
 • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
 • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze,
 • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
 • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze.

Termin naboru wniosków:

od 31.12.2018 do 28.02.2019

Poznaj już dziś zasady konkursu i warunki otrzymania dofinansowania!
Czytaj więcej