Ogłoszenia

25 marca 2019
GO TO BRAND - dofinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Od 25 stycznia 2019 r. firmy należące do sektora MŚP mogą zyskać dofinansowanie na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych, dzięki konkursowi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach poddziałania Poddziałanie 3.3.3 - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych).

Pula środków w konkursie:

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 45 905 661,63 zł;
- w pozostałych województwach: 105 453 578,76 zł.

Kto może składać wnioski?

Konkurs przeznaczony jest dla MŚP, które:

  • mają siedzibę lub oddział na terenie Polski,
  • działają na perspektywicznych rynkach zagranicznych: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam,
  • pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych;
  • Sfinansowanie kosztów konsultanta, który doradzi jak wypromować Twoją firmę za granicą.

Termin naboru wniosków:

od dnia 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00

Poznaj już dziś zasady konkursu i warunki otrzymania dofinansowania!