Ogłoszenia

21 marca 2019
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów na rzecz osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Nabór projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR.

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Termin naboru wniosków:

od 20.03.2019 do 28.11.2019

Poznaj już dziś zasady konkursu i warunki otrzymania dofinansowania!
Czytaj więcej