Ogłoszenia

30 kwietnia 2019
1.2 Sektorowe programy B+R - INNOSTAL, Inteligentny Rozwój

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, małe, średnie i duże firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Termin naboru wniosków:

od 15.05.2019 do 18.08.2019 (do godz. 16:00)

Poznaj już dziś zasady konkursu i warunki otrzymania dofinansowania!
Czytaj więcej