Aktualności

Program Inteligentny Rozwój: 300 mln zł na utworzenie siedmiu funduszy venture capital
14 czerwca 2018

Podczas spotkania w siedzibie GPW PFR Ventures, podmiot, który w ramach POIR jest odpowiedzialny za zarządzanie środkami przeznaczonymi na instrumenty kapitałowe, poinformował o podpisanych w ostatnim czasie umowach dotyczących utworzenia siedmiu nowych funduszy venture capital. Wspólną zasadą działania tych funduszy jest, że oferują tzw. smart money – oprócz inwestycji kapitałowej (objęcia akcji czy udziałów w firmie), dzielą się również wiedzą i doświadczeniem biznesowym czy kontaktami branżowymi.

Fundusze Xevin VC, Tar Heel Capital Pathfinder VC, KnowledgeHub Starter, RST Ventures For Earth będą wyszukiwać i inwestować w innowacyjne spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju. Fundusze APER Ventures, ASI Montis Capital sfinansują przedsięwzięcia oparte na transferze technologii. Fundusz Silba będzie inwestować wspólnie z aniołami biznesu. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju