Aktualności

Szkolnictwo zawodowe - spotkania w radomskich szkołach
25 marca 2019

W kilkunastu radomskich szkołach średnich odbywają się spotkania z młodzieżą, która niedługo stanie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Urząd Miejski w Radomiu wraz z radomskimi przedsiębiorcami oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym przygotował program promocji szkolnictwa zawodowego. Działania promocyjne są odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na wykształcone kadry.
Spotkania mają na celu uświadomienie młodym ludziom, że bez względu na profil szkoły średniej, również po ukończeniu liceum, mają możliwość wybrania kierunku technicznego na dowolnej uczelni. Radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny również daje szansę na uzyskanie tytułu inżyniera w poszukiwanych na rynku pracy specjalnościach. Dlatego też w spotkaniach biorą udział przedstawiciele urzędu miejskiego, UTH oraz przedsiębiorcy, którzy przedstawiają młodzieży możliwości zatrudnienia w radomskich firmach. W działania propagujące kształcenie techniczne zaangażowały się dotychczas cztery przedsiębiorstwa: DÜRR Poland sp. z o.o., Zakłady Automatyki Kombud SA, PMP - Precision Machine Parts Poland sp. z o.o.Radwag.

Spotkania odbywają się obecnie w szkołach średnich znajdujących się na terenie Radomia, ale planowane są również wizyty w placówkach z ościennych gmin i powiatów. 

K.K.