Aktualności

Praca czeka na inżynierów
17 kwietnia 2019

Urząd Miejski w Radomiu, wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym oraz radomskimi przedsiębiorcami, prowadzi kampanię informacyjną promującą kształcenie zawodowe. Jest ona odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na wykształcone kadry.

W marcu br. w radomskich szkołach średnich miał miejsce cykl spotkań, podczas których zaprezentowano uczniom możliwości, jakie daje kontynuowanie nauki na kierunkach technicznych radomskiej uczelni. Obecnie kampania promująca kształcenie zawodowe zatacza szersze kręgi. Spotkania z maturzystami odbywają się w szkołach z ościennych gmin i powiatów. Prezentacje prowadzone są przez przedstawicieli urzędu miejskiego, UTH oraz firm DÜRR Poland sp. z o.o., Zakładów Automatyki KOMBUD SA, którzy zachęcają młodzież do wyboru studiów inżynierskich. Podczas spotkań przedstawiane są możliwości zatrudnienia w zaawansowanych technologicznie, dynamicznie rozwijających się radomskich przedsiębiorstwach. Poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy w wielu specjalnościach, m.in.: konstruktorzy maszyn i urządzeń, automatycy, inżynierowie procesów, technolodzy, inżynierowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, koordynatorzy projektów, wdrożeniowcy i serwisanci.

Pierwsze podradomskie spotkania odbyły się w Przysusze: w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II oraz w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry. Wzięło w nich udział ponad dwustu uczniów, głównie z klas maturalnych. Mieli oni okazję zapoznać się ze stroną przemysłową Radomia, w którym działa wiele znanych w Polsce i na świecie firm. Są to zarówno niewielkie, ale świetnie funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa rodzinne, jak i potężne światowe koncerny. Wszystkie obecnie poszukują wykwalifikowanych pracowników.

Prezentacje promujące kształcenie zawodowe przyjmowane są przez uczniów z dużym zainteresowaniem. Pada wiele pytań dotyczących kierunków kształcenia na UTH oraz możliwości zatrudnienia w radomskich firmach po ukończeniu studiów. Uwagę młodych ludzi przyciąga również informacja  o możliwości podjęcia pracy już podczas studiów, na co pozwala program „Studiuj i pracuj” startujący od nowego roku akademickiego na radomskim uniwersytecie.

K.K.